Anna Slivková

Prirodno-matematički fakultet

Trg Dositeja Obradovića 4

Novi Sad

 

Departman za matematiku i informatiku

kabinet 6, novi deo zgrade

 

anna.slivkova@dmi.uns.ac.rs

Rounded Rectangle: Kontakt
Rounded Rectangle: Oglasna tabla
Rounded Rectangle: Nastava