Kristina Ago Balog

Asistent

Departman za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet

Kontakt
E-mail: kristina.ago@dmi.uns.ac.rs
Kabinet: 6, novi deo