Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 4
21000 Novi Sad
Srbija

Telefon: 021/485-2862
Faks: 021/350-458

e-mail: apavlovic@dmi.uns.ac.rs
Kabinet: 38/II

KONSULTACIJE

Svakog ponedeljka od 10h
 
-->