Игор Долинка

Редовни професор
Департман за математику и информатику
ПМФ, Универзитет у Новом Саду
Трг Доситеја Обрадовића 4, 21101 Нови Сад, Србија
Електронска пошта: dockie AT dmi.uns.ac.rs

Лични подаци

Рођен 26. јуна 1973. у Суботици, Србија.

Пребивалиште: Нови Сад, Србија.

Држављанство: Србија и Мађарска (ЕУ).

Образовање

Академска звања

 • Од 4. новембра 2021: Дописни члан, Српска академија наука и уметности (САНУ).

 • Од 1. априла 2008: Редовни професор, Департман за математику и информатику, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.

 • 7/2003-4/2008: Ванредни професор, Департман за математику и информатику, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.

 • 6/2000-7/2003: Доцент, Институт за математику, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.

 • 10/1997-6/2000: Асистент-приправник, Институт за математику, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.

Академске функције

 • 2012-...; 2002-2004: шеф Катедре за алгебру и теоријско рачунарство, Департман за математику и информатику, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.

 • 2012-...; 2001-2004: члан Већа Департмана за математику и информатику.

 • 2022-...: члан Управног одбора Математичког института САНУ, Београд.

 • 2020-2022: руководилац студијског програма Математика докторских академских студија, Департман за математику и информатику.

 • 2019-2022: члан Стручног већа за природно-математичке науке Сената Универзитета у Новом Саду.

 • 1998-2001: члан Наставно-научног већа Природно-математичког факултета.

Јавне функције

 • 2022-...: члан Матичног одбора за математику, компјутерске науке и механику, Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Влада Републике Србије.

 • 2005-2008: председник Савета за природно-математичке науке Покрајинског секретаријата за науку и технологију.

 • 2001-2003: члан Савета за науку и технолошки развој Извршног већа АП Војводине.

Предмети на основним и мастер студијама

Тренутно:

 • M109/509: Алгебра 1 (за студенте математике, основне студије, смерови М, М5),

 • M116/516: Алгебра 2 (за студенте математике, основне студије, смерови М, М5),

 • M147: Теорија аутомата (за студенте математике, основне студије, смерови М, М5),

 • MA63: Полугрупе (за студенте математике, мастер студије, смерови МА, М5).

Претходно:

 • Теорија бројева (за студенте математике),

 • Теорија рачунских машина (за студенте математике),

 • Дискретна математика 1 (за студенте примењене математике),

 • Анализа алгоритама (за студенте примењене математике),

 • Анализа алгоритама (за студенте информатике),

 • Формални језици и аутомати (за студенте информатике).

Предмети на докторским студијама

 • Теорија полугрупа (1 и 2),

 • Теорија група.

Активности у вези докторских дисертација и мастер/магистарских теза

 • Менторство докторских дисертација: Ивана Ђурђев (2020).

 • Учешће у оцени и одбрани докторских дисертација (као члан комисије или спољни испитивач): Gerard A. O'Reilly (Сент Ендрјуз, 2021), Sean Gardiner (Сиднеј, 2021), Tamás Dékány (Сегедин, 2019), Tamás Hajgató (Сегедин, 2014), Jillian D. McPhee (Сент Ендрјуз, 2012), Маја Пех (Нови Сад, 2009), Петар Ђапић (Нови Сад, 2008), Miklós Hartmann (Сегедин, 2008), Zoltán L. Németh (Сегедин, 2008), Милован Винчић (Нови Сад, 2001).

 • Менторство мастер и магистарских теза: Виола Ковачич (2021), Јелена Радовић (2016), Ивана Ђурђев (2015), Атила Фешиш (2013), Ивана Грковић (2010), Татјана Петров (2007), Небојша Мудрински (2005).

Области научног интересовања

Полугрупе и сличне структуре са асоцијативним множењем (са нагласком на комбинаторну теорију полугрупа, полугрупне варијетете, алгебарске аспекте формалних језика, итд.), као и повезана поглавља теорије група, комбинаторике и логике.

Предавања по позиву

 • 15 предавања по позиву на међународним математичким конференцијама:

  • "Classical and Constructive Semigroups and Applications" (ACaCS 2021), Ниш, Септембар 2021,

  • "The eNBSAN Online Meeting", емитован онлајн из Манчестера и Јорка, В. Британија, Јун-Јул 2020,

  • "Semigroups and Groups, Automata, Logics" (SandGAL 2019), Кремона, Италија, Јун 2019,

  • "Winter One-Relator Workshop" (WOW 2018), Норич, В. Британија, Јануар 2018,

  • "The 27th NBSAN Meeting", у част 70. рођендана Ласла Маркија, Јорк, В. Британија, јануар 2018,

  • "The 92nd Workshop on General Algebra" (AAA92), Праг, Чешка Република, Мај 2016,

  • "New Pathways between Group Theory and Model Theory", конференција у сећање на Ридигера Гебела (1940 - 2014), Милхајм на Руру, Немачка, Фебруар 2016,

  • LMS - EPSRC симпозијум "Permutation Groups and Transformation Semigroups", Дарам, В. Британија, Јул 2015 (2 предавања),

  • "The 19th NBSAN Meeting", Јорк, В. Британија, Јануар 2015,

  • "The 17th NBSAN Meeting", Норич, В. Британија, Април 2014,

  • Међународна конференција "General Algebra and Its Applications" (GAIA 2013), у част 65. рођендана Брајана Дејвија, Мелбурн, Аустралија, Јул 2013,

  • "The 13th NBSAN Meeting", Јорк, В. Британија, Новембар 2012,

  • "The 80th Workshop on General Algebra" (AAA80), Бедлево, Пољска, Јул 2010,

  • Међународна конференција "Filomat 2001", Ниш, Август 2001.

 • 21 предавање по позиву на математичким семинарима следећих универзитета и научних установа:

  • Школа за математику и статистику, Универзитет у Сент Ендрјузу, Шкотска, В. Британија,

  • Школа за математику, Универзитет Источне Англије, Норич, В. Британија,

  • Департман за математику Универзитет у Јорку, В. Британија,

  • Школа за математику, Универзитет у Манчестеру, В. Британија,

  • Математички институт "Алфред Рењи" Мађарске академије наука, Будимпешта, Мађарска,

  • Институт за математику "Бојаи", Универзитет у Сегедину, Мађарска,

  • Институт за информатику "Ласло Калмар", Универзитет у Сегедину, Мађарска,

  • Математички институт САНУ, Београд,

  • Математички факултет, Универзитет у Београду,

  • Департман за математику, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу.

Пројекти

 • 2022-2027: Именовани партнер на пројекту EPSRC из програма "Fellowship" EP/V032003/1 "Algorithmic, topological and geometric aspects of infinite groups, monoids and inverse semigroups" (Руководилац: др Роберт Д. Греј, Универзитет Источне Англије, Норич, В. Британија).

 • 2022-...: Руководилац индивидуалног пројекта Фонда за истраживања у науци и уметности САНУ Ф-121 "Проблеми комбинаторне теорије полугрупа и група".

 • 2021-2024: Гостујући истраживач заједничког пројекта EPSRC EP/V002953/1 (Универзитет у Јорку) и EP/V003224/1 (Универзитет у Сент Ендрјузу) "Right Noetherian and coherent monoids" (Руководиоци: Проф. др Викторија Гулд (Јорк) и Проф. др Никола Рушкуц (Сент Ендрјуз)).

 • 2011-2019: Пројекат бр.174019 Министарства за просвету и науку Републике Србије, "Нумеричка линеарна алгебра и дискретне структуре" (Руководилац: Проф. др Љиљана Цветковић).

 • 2016-2018: Именовани партнер на пројекту EPSRC из програма "First Grant" EP/N033353/1 "Special inverse monoids: subgroups, structure, geometry, rewriting systems and the word problem" (Руководилац: др Роберт Д. Греј, Универзитет Источне Англије, Норич, В. Британија).

 • 2016: Мини-пројекат Лондонског математичког друштва из програма "Research in Pairs" (за трошкове 10-дневне научне посете у јуну 2016. др Роберту Д. Греју на Универзитету Источне Англије, Норич, В. Британија).

 • 2011-2015: Пројекат Покрајинског секретаријата за науку и технологију, "Примењена линеарна и комбинаторна алгебра" (Руководилац: Проф. др Љиљана Цветковић).

 • 2006-2010: Пројекат бр.144011 Министарства за просвету и науку Републике Србије, "Алгебарске структуре и методе за процесирање информација" (Руководилац: Проф. др Мирослав Ћирић).

 • 2005-2010: Пројекат Покрајинског секретаријата за науку и технологију, "Алати линеарне и опште алгебре у рачунарству(Руководилац: Проф. др Љиљана Цветковић).

 • 2001-2005: Пројекат бр.1227 Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, "Алгебарске и комбинаторне методе у информационим и комуникационим технологијама" (Руководилац: Проф. др Мирослав Ћирић).

Уређивање научних часописа

Уређивање зборника научних скупова

 • 2010: Зборник "3rd Novi Sad Algebraic Conference 2009" (NSAC 2009), специјални број часописа Novi Sad Journal of Mathematics (са П. Марковићем).

 • 2004: Зборник "Novi Sad Algebraic Conference 2003" (NSAC 2003), специјални број часописа Novi Sad Journal of Mathematics (са А. Тепавчевић).

 • 1999: Зборник VIII међународне конференције "Алгебра и логика" (Нови Сад, 1998), специјални број часописа Novi Sad Journal of Mathematics (са С. Црвенковићем).

Рецензије

Рецензирао за научне часописе укључујући: Transactions of the American Mathematical Society, Journal of the London Mathematical Soceity, Bulletin of the London Mathematical Soceity, Quarterly Journal of Mathematics, Forum Mathematicum, Journal of the Australian Mathematical Society, Canadian Journal of Mathematics, Journal of Algebra, Journal of Pure and Applied Algebra, International Journal of Algebra and Computation, Communications in Algebra, Semigroup Forum, Algebra Universalis, Algebra and Discrete Mathematics, Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications, Theoretical Computer Science, Information and Computation, Discrete Mathematics, Journal of Combinatorial Theory (Series A), European Journal of Combinatorics, Central European Journal of Mathematics, Acta Mathematica Hungarica, Periodica Mathematica Hungarica, Publicationes Mathematicae Debrecen, Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged), Publications de l'Institut Mathematique (Beograd), Novi Sad Journal of Mathematics.

Организација научних скупова

Остале активности на пољу образовања

 • 2002-2008: члан Републичке комисије за математичка такмичења средњошколаца.

 • 2002-2005: председник општинске комисије (Суботица) и Окружне комисије (Севернобачки округ) за математичка такмичења средњошколаца.

 • 1997-2002: стручни сарадник Одељења за математику Инстраживачке станице Петница.

 • 1996-1997: млађи сарадник Одељења за математику Инстраживачке станице Петница.

Чланство у професионалним организацијама

 • Друштво математичара Србије.

 • Друштво математичара Новог Сада.

Професионалне награде

 • Награда "др Зоран Ђинђић" за најбољег младог (испод 35 год.) научника у Војводини 2006.

 • Награда Извршног већа АП Војводине за 10 најбољих младих научника у Војводини за 2005.

 • Плакета "Цар Константин" за најбоље младе алгебристе у Србији, међународна конференција "Filomat 2001", Универзитет у Нишу, 2001.

 • Награда "Милева Марић-Ајнштајн" за најбољу докторску дисертацију из математике и информатике у 2000. години, Универзитет у Новом Саду, 2000.

Студентске награде

 • Студент године Универзитета, Универзитет у Новом Саду, 1997.

 • Студент године Факултета, ПМФ, Универзитет у Новом Саду, 1997.

 • Награда "Милева Марић-Ајнштајн" за најбољи семинарски рад из математике и информатике у 1996. години, Универзитет у Новом Саду, 1996.

Математичке олимпијаде

 • Међународне математичке олимпијаде (IMO):

  • IMO 1990 (Пекинг, Кина): бронза (20/42),

  • IMO 1991 (Сигтуна, Шведска): сребро (36/42),

  • IMO 1992 (Москва, Русија): сребро (30/42).

 • Балканске математичке олимпијаде (BMO):

  • BMO 1990 (Софија, Бугарска): злато (39/40),

  • BMO 1991 (Констанца, Румунија): сребро (28/40),

  • BMO 1992 (Атина, Грчка): злато (39/40 - деоба титуле апсолутног победника).