Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet

Departman za matematiku i informatiku

 

 
Početna
Algebra 1
Algebra 2
Bulove algebre i optimizacije
Kombinatorika i teorija graf.
Teorija informacije i kodiranje
Teorijske osnove informatike
Univerzalna algebra
Gimnazija "J.J.Zmaj"

dr Petar Đapić

Zvanje: Docent
Katedra: Primenjena algebra
E-mail: petar.djapic@dmi.uns.ac.rs
Kabinet: Kabinet 33, DMI/2
Telefon: (021) 4852858
Konsultacije: utorkom i petkom od 10 do 11h


Konsultacije zakazane za utorak 26.11.2012. u 10h se odlazu za utorak 26.11.2012. u 10.30h !!!


Na osnovu linka

http://www.dmi.rs/studije/osnovne/modeli_polaganja.pdf

pravo na pismeni deo ispita imaju samo "stari" studenti po starim progamima koji ne polazu ovaj ispit po nekom od ponudjenih modela.

Usmeni iz Linearne algebre kod prof. Crvenkovica u oktobarskom roku ce biti odrzan u petak 28.9. u 10h, a rezultati pismenog su:

Br. ind. Kolok. 1.zad. 2.zad. 3.zad. 4.zad. Pismeni
042/05   15 5 - 15 35
071/03   10 - 0 0 10
200/05   10 15 6 5 36
245/07   - - - - 0
337/06   - - - - 0
359/07 1 13 0 10 0 23
378/05   10 15 3 0 28
713/01   10 7 12 5 34

Rezultati pismenog dela (od 10.09.2012.) ispita iz Linearne algebre kod Siniše Crvenkovića (poslednja izmena 18.9.2012.) bice objavljeni neposredno pred usmeni deo ispita koji ce se odrzati 11.9.2012. u 11h.

Br. ind. Kolok. 1.zad. 2.zad. 3.zad. 4.zad. Pismeni
046/10 2 15 12 15 0 42
121/08   15 - 5 3 23
147/08   2 - 3 0 5
210/10   10 0 13 2 25
229/08   15 10 - - 25
245/07   5 - - 1 6
272/10   12 5 13 0 30
278/08   15 - 0 10 25
357/10   15 - 5 5 25
364/07   3 - 0 0 3
387/09   5 - - - 5
388/09   12 - 10 13 35
407/10 1 15 - 10 1 26
480/08 2 15 0 5 0 20
551/10 3 15 9 3 8 35
564/10   15 - 15 5 35
584/07   15 - - 5 20
624/09   - 10 10 - 20
649/08   14 0 3 3 20
875/10   15 7 8 2 32
865/06   15 15 15 15 60Rezultati pismenog dela (od 30.08.2012.) ispita iz Linearne algebre kod Siniše Crvenkovića (poslednja izmena 1.9.2012.)

Usmeni je u ponedeljak od 10h, i pozivaju se svi studenti koji imaju bar 28 poena.

Br. ind. Kolok. 1.zad. 2.zad. 3.zad. 4.zad. Pismeni
046/10 2 - - - 4 4
054/10 4 15 12 3 3 33
090/08 4 15 13 - 0 28
096/06   9 11 - 10 30
147/08   - - - - 0
160/10   0 - 0 0 0
229/08   13 9 - - 22
244/10   - - - - 0
260/08 3 12 15 1 5 33
272/10   0 9 4 7 20
278/08   9 8 3 1 21
338/10 1 15 12 3 3 33
357/10   - - 2 6 8
361/09   12 13 1 7 33
388/09   13 9 - 3 25
407/10 1 9 10 2 3 24
551/10 3 15 9 3 8 35
584/07   9 6 - 2 17
624/09   6 0 1 5 12
649/08   10 - 2 - 12
763/10 0 - - - - 0
875/10   1 0 2 0 3


 

 

Rezultati pismenog dela (od 18.06.2012.) ispita iz Linearne algebre kod Siniše Crvenkovića (poslednja izmena 19.06.2012.)

Usmeni je u utorak od 12h, i pozivaju se svi studenti koji imaju bar 23 poena.

 

 

Br. ind. Kolok. 1.zad. 2.zad. 3.zad. 4.zad. Pismeni
018/10 2          
026/10 5          
029/09   5 - 7 12 24
039/09 5          
046/10 2 5 0 2 0 7
054/10 4 13 0 10 0 23
058/10 5          
071/03            
089/05            
090/08 4 - 2 10 8 20
094/07   3 - - - 3
096/08            
105/08            
126/04            
126/10 5          
133/07 4          
147/08   - - - - 0
160/10   - - - 5 5
170/10   5 - 9 2 16
173/08            
176/10   12 - 9 8 29
186/08 4          
195/10 4          
202/07            
210/07   5 2 5 3 15
222/10            
228/10   13 - - 2 15
229/08   - - - 0 0
240/09            
241/10 2 0 0 5 0 5
244/10   5 - - - 5
245/07   2 0 1 12 15
253/09 5          
260/08 3 2 - - - 2
272/10   5 - 7 2 14
276/10 4          
278/08   15 0 - 0 15
282/06   2 - 12 13 27
300/10 8          
302/10 5          
303/10 3          
306/07 3          
306/10 3 15 5 15 15 50
310/06            
311/08   13 2 15 7 37
315/10 4          
323/07            
324/10 5          
325/09            
328/07            
331/09 4          
331/10 5          
337/06            
338/10 1 2 0 12 2 16
357/10   5 - 7 7 19
359/07 1 15 - - 5 20
361/09   1 1 - 2 4
369/10   15 6 15 15 51
377/09 1          
379/10 7          
380/10 2          
383/10 8          
384/09 6          
385/08 3          
387/09            
388/09   5 - - 14 19
394/10 4          
395/10   4 5 15 - 24
397/10 10          
407/10 1 14 - 2 5 21
412/09            
440/10   6 - - 2 8
461/07            
467/07 4 2 2 - 7 11
467/10 10          
477/09 4          
480/08 2 8 3 3 - 14
486/10 5          
497/10 5          
498/07            
501/10 4          
502/06            
505/10 5          
522/07 3          
551/10 3 5 0 8 5 18
581/09            
584/07   13 - 0 7 20
597/09            
610/09   0 1 2 10 13
616/01            
624/09   2 0 13 3 18
627/01            
636/09 3          
649/08   5 - - 1 6
763/10 0 6 - - 2 8
865/06            
875/10   5 0 3 2 10
R.M.            

 

Rezultati kolokvijuma (od 17.12.2011.) i pismenog dela (od 20.04.2012.) ispita iz Linearne algebre kod Siniše Crvenkovića (poslednja izmena 23.04.2012.)

Usmeni je u ponedeljak od 12h.

Br. ind. Kolok. 1.zad. 2.zad. 3.zad. 4.zad. 5.zad. Pismeni
300/10 8            
377/09 1            
260/08 3 0 3 0 0 0 3
229/08   - 4 - - - 4
323/07              
324/10 5            
272/10   0 - - 7 5 12
597/09              
337/06   0 0 0 1 2 3
315/10 4 12 12 2 12 12 50
202/07              
616/01              
325/09              
397/10 10            
395/10   12 12 0 1 2  
039/09 5            
384/09 6            
522/07 3            
649/08   0 0 0 0 8 8
176/10   0 1 0 12 0  
133/07 4            
173/08   0 4 0 4 6 14
090/08 4 0 6 0 12 0 18
380/10 2 12 12 - 5 3 32
551/10 3 - - - 3 0 3
096/08   0 2 0 8 8  
497/10 5            
467/10 10            
126/04              
302/10 5            
581/09              
407/10 1 0 7 - 7 7 21
486/10 5 0 8 2 12 7 29
477/09 4 12 12 0 4 12 40
228/10   0 0 0 0 2  
359/07 1 - 7 - 5 7 19
126/10 5            
071/03   0 6 0 1 2  
480/08 2 12 - - - - 12
383/10 8            
278/08   0 5 0 2 1 8
361/09   12 0 0 4 3 19
306/10 3 0 7 0 12 2 21
498/07   12 12 4 3 8  
394/10 4            
461/07              
276/10 4            
369/10              
282/06     7 2 7 7  
636/09 3            
584/07   6 7 - 5 0 18
046/10 2 0 0 0 7 4 11
467/07 4 - 0 - 6 0 6
195/10 4 12 10 1 12 1 36
058/10 5            
241/10 2            
357/10   - - - - - 0
385/08 3            
245/07   0 2 0 6 0  
338/11 1 0 0 0 10 8 18
624/09   3 0 0 0 2 5
306/07 3 0 12   12 8 32
029/09   0 1 - 0 4 5
328/07   6 12 - 12 10 40
R.M.              
388/09   12 - - 7 3 22
331/10 5 12 8 - 5 3 28
054/10 4 0 7 - 5 12 24
412/09   - - - 3 - 3
222/10              
627/01              
105/08              
186/08 4            
763/10 0 0 - - 0 3 3
387/09   - - - 6 2 8
501/10 4            
331/09 4            
303/10 3            
018/10 2 12 - - 7 12 31
253/09 5            
865/06   0 2 1 3 1  
610/09   1 4 0 6 6  
310/06              
379/10 7            
026/10 5            
240/09   12 9 0 12 12  
875/10   0 0 0 0 0 0
089/05              
505/10 5            
311/08   3 6 4 2 12  
502/06   0 0 - 3 3 6

 

 Rezultati kolokvijuma (od 17.12.2011.) i pismenog dela (od 30.01.2012.) ispita iz Linearne algebre kod Siniše Crvenkovića (poslednja izmena 31.01.2012.)

 

Na usmeni u sredu 1.2.2012. u 9h se pozivaju studenti koji su osvojili bar 30 poena na pismenom, a studenti koji su osvojili bar 28 poena se pozivaju uslovno.

Br. ind. Kolok. Pismeni
018/10 2 15
026/10 5 60
039/09 5 37
046/10 2  
054/10 4  
058/10 5 28
089/05   8
090/08 4  
105/08   35
126/04   39
126/10 5 34
133/07 4 33
173/08   21
186/08 4 51
195/10 4  
202/07   44
222/10   0
241/10 2  
253/09 5 58
260/08 3 15
276/10 4 39
278/08   20
282/06   15
300/10 8  
302/10 5  
303/10 3 40
306/07 3  
306/10 3  
310/06   39
315/10 4 34
323/07   39
324/10 5 44
325/09   45
331/09 4 39
331/10 5  
337/06   9
359/07 1  
361/09   19
369/10   30
377/09 1 34
379/10 7 40
380/10 2 9
383/10 8 60
384/09 6 34
385/08 3 28
394/10 4 35
397/10 10 52
407/10 1  
412/09   9
461/07   39
467/07 4  
467/10 10 60
477/09 4  
480/08 2  
497/10 5 42
501/10 4  
502/06   0
505/10 5 50
522/07 3 46
551/10 3  
581/09   60
584/07   5
597/09   7
624/09   20
627/01   28
636/09 3 31
649/08   21
763/10 0 11
875/10   11
D.M.   57
G.S.   60
K.N. 5  
P.M. 1  
R.M.   2