Početna


Obrazovanje:


 • B.S., Prirodno matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, Jugoslavija, 1979.
 • M.S., Prirodno matematički fakultet, Beograd, Srbija, Jugoslavija, 1983.
 • Ph. D., Prirodno matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, Jugoslavija, 1989.

Profesionalno angažovanje:


 • Asistent, Departman za matematiku i informatiku  Prirodno matematičkog fakulteta  Univerziteta u Novom Sadu od 1980.
 • Docent, Departman za matematiku i informatiku  Prirodno matematičkog fakulteta  Univerziteta u Novom Sadu od 1990.
 • Vanredni professor, Departman za matematiku i informatiku  Prirodno matematičkog fakulteta  Univerziteta u Novom Sadu od 1994.
 • Redovn profesor, Departman za matematiku i informatiku  Prirodno matematičkog fakulteta  Univerziteta u Novom Sadu od 1999.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, od  2004.
 • Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska, od 2009.

Nastava:


 • Statistika za studente treće godine matematike, smer M2 PMF-a u Novom Sadu.
 • Verovatnoća i statistika za studente četvrte godine matematike, smer A1 PMF-a u Novom Sadu.
 • Statističko modeliranje za studente prve godine master studja matematike, PMF-a u Novom Sadu.
 • Verovatnoća i statistika  za studente druge godine fizike,  smer optometrija, PMF-a u Novom Sadu.
 • Zdravstvena statistika u farmaciji za studente prve godine farmacije Medicinskog fakultet u Novom Sadu.
 • Primena statističkih metoda u medicini za studente doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

 

Naučna oblast:


 • Primenjena statistika, slučajni procesi, uopštene funkcije.

Članstvo u profesionalnim udruženjima:


 


Get free Dreamweaver templates and extensions at JustDreamweaver.com